FatenJustUnityYousef

Jobber pengelense mot ekstremisme

Arbeidet mot radikalisering er for viktig til å vente, mener Yousef Assidiq og Faten Mahdi-Al Hussaini. De vekker internasjonal oppsikt. Solberg-regjeringen har investert mye i å hindre at norsk ungdom rekrutteres inn i radikale miljøer og reiser ut for å bli fremmedkrigere. En egen handlingsplan rulles ut. Forskere, skoler, barnevern, politi og Nav engasjeres. For…

Read more