VÅRT HOVEDMÅL ER Å FOREBYGGE RADIKALISERING OG EKSTREMISME BLANT UNGDOM

Vårt hovedformål er å forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom i Norge. Vi mener den beste måten å forebygge radikalisering og ekstremisme er ved å ta ungdommen på alvor. Det gjør vi med å tilby en helhetlig oppfølging.

Vi ønsker å se mennesket bak monstrene vi leser om i avisa.

Vi bistår førstelinjen i kommune og andre relevante aktører med å heve fenomenkompetansen. Vi tar utgangspunkt i vårt arbeid og hvordan vi med stor suksess har jobbet med radikalisert ungdom.

Hva kan vi tilby?

Vi tilbyr skreddersydde kurs, foredrag og verksteder for elever, lærere, kommuner, politiet, bedrifter og organisasjoner.

Hva kan vi vise til?

(perioden 1. mars – 29. mai)

Vi har holdt foredrag, kurs og seminar for totalt 38 kommuner, 58 skoler og for ideelle organisasjoner.

Klipp fra NDLA om arbeidet til JustUnity

Originator:

Usufruct:
Creative Commons license icon

Ansatte

Yousef Bartho Assidiq
Yousef Bartho AssidiqMedgrunnlegger
Har jobbet i Konfliktrådet, vært prosjektkoordinator for forebygging av radikalisering og ekstremisme i Minotenk og har de siste seks årene samarbeidet tett med norske kommuner, politiet og andre relevante aktører for å forebygge radikalisering og ekstremisme.

Yousef var selv i en radikaliseringsprosess i perioden 2009 – 2010 og bruker også sin personlige erfaring både i samtale med ungdom og når han holder foredrag.

Les mer om Yousef
Faten Mahdi Al-Hussaini
Faten Mahdi Al-HussainiMedgrunnlegger
Initiativtaker til demonstrasjonen mot Den Islamske Stat (IS) 25. august 2014 og vinner av Bergersenprisen 2014 for sitt engasjement og sterke stemme mot ekstremisme. Har jobbet i Irak som hjelpearbeider og har sett ekstremisme og terrorisme på nært hold. Har det siste året jobbet med å reise rundt på skoleturne mot ekstremisme.
Les mer om Faten

Styret til JustUnity

Geir Lippestad
Geir LippestadStyreleder
Geir Lippestad (født 7. juni 1964) er en norsk advokat i Advokatfirmaet Lippestad AS fra Oslo.

Lippestad var forsvarer for Ole Nicolai Kvisler, som i 2002 ble dømt til 17 års fengsel for drapet på Benjamin Hermansen, etter det såkalte Holmlia-drapet.

Den 23. juli 2011 ble Lippestad oppnevnt som forsvarer for Anders Behring Breivik under etterforskningen og rettssaken etter Terrorangrepet 2011. Lippestad ble oppnevnt etter Breiviks eget ønske. Lippestad har vært tydelig på sin rolle som forsvarer, ikke som talerør for Breivik. Rettssaken startet 16. april 2012 og Lippestad har bistand av tre andre advokater fra eget firma i saken.

For innsatsen som forsvarer ble Lippestad kåret til «Årets prestasjon» i 2011 i Finansavisens årlige advokatkåring.

Lippestad har tidligere vært nestleder i Nordstrand Arbeiderparti og medlem i Pasientskadenemnda. Han har også tidligere vært generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund og styreleder i Universell Utforming. Lippestad er nå styreleder i Tankesmien Agenda, Sykehusklovnene, Chat Noir og JustUnity.

Lippestad holder ulike foredrag i inn- og utland, hvor de fleste handler om grunnleggende verdispørsmål – menneskerettigheter, menneskeverd, demokrati og rettsstatens prinsipper. Han er opptatt av verdikommunikasjon, som er et verktøy han har benyttet i flere ulike sammenhenger i sitt liv.

Erling Lae
Erling LaeStyremedlem
Erling Reidar Lae (født 16. mars 1947 i Oslo) er en tidligere norsk politiker (H). Han er mest kjent som byrådsleder i Oslo 2000–2009 og 2. nestleder i Høyre 2008–2010. Den 1. juni 2010 tiltrådte han som fylkesmann i Vestfold.

Han var ansatt som journalist i Høyres Pressebyrå 1978–1980, politisk sekretær i Høyres Hovedorganisasjon 1980–1981, politisk rådgiver for forbuker- og administrasjonsminister Astrid Gjertsen 1981-1985, informasjonssjef i Norges Industriforbund 1986–1987,informasjonssjef i Norsk Hjelpepleierforbund 1987–1993 samt Sparebanken NOR 1992–1993 og redaktør i medlemsbladet til Norsk Helse- og Sosialforbund 1993–1997. Fra januar 1987 ble han utnevnt til byråd for eldre og bydelene da Fritz Huitfeldt dannet byråd. Etter at dette byrådet ble felt i oktober 2000, ble han byrådsleder frem til han valgte å tre tilbake høsten 2009. Den 19. mars 2010 ble Lae utnevnt til fylkesmann i Vestfold etter partifellen Mona Røkke. Han tiltrådte stillingen den 1. juni 2010.

Lae er åpent homofil. Han er gift med presten Jens Torstein Olsen som han har levd sammen med siden 1983. Han har bidratt sterkt til å sette homopolitiske saker på dagsordenen, blant annet Norges første Handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile, som ble vedtatt i juni 2006. Lae ble i juni 2007 tildelt Regnbueprisen i Berlin, for sin innsats mot diskriminering av lesbiske og homofile. Nettstedet Gaysir har kåret Lae til Norges mektigste homofile mann tre år på rad, i 2006, 2007 og 2008.

Lars Gule
Lars GuleStyremedlem
Lars Gule (født 24. juni 1955 i Oslo) er en norsk filosof og samfunnsdebattant. Han er førsteamanuensis (ved Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA). Fra juli 2000 til desember 2005 var han generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Lars Gule gjennomførte ungdomsskole og gymnas Larvik og studerte historie, filosofi og samfunnskunnskap ved Universitetet i Bergen fra våren 1978. Han ble mag. art. i filosofi i 1987, med historie mellomfag (v-79) og samfunnskunnskap grunnfag (h-81) som støttefag. Han har også hatt flere forskningsopphold i Midtøsten (Egypt 1985, Syria i 1989, Syria/Egypt i 1991-92, Syria/Libanon/Egypt 2010) og enkelte kortere opphold. Gule tok doktorgraden i filosofi (doctor artium) ved UiB i 2003 da han forsvarte avhandlingen Social Development and Political Progress in Two Traditions om utviklingsoppfatninger i vestlige og arabisk/islamske kulturer.

Fra januar 2009 var Gule også knyttet til HiOs (fra 1. august 2011 HiOAs) Senter for profesjonsstudier (SPS) i 1/2 stilling som postdoktor. Fra januar 2010 var han postdoktor i full stilling ved SPS fram til august 2013. Etter dette hadde han et engasjement som forsker (førsteamanuensis) ved HiOA (fram til 31. oktober 2014). Fra 1 november 2014 er Gule fast ansatt ved HiOA i en delt stilling; en del (1/3) er knyttet til Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, en del (2/3) er knyttet til utviklingen av høgskolens dannelsesprogram.

Tor Berger Jørgensen
Tor Berger JørgensenStyremedlem
Tor Berger Jørgensen (født 27. desember 1945) er biskop i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Han ble utnevnt 17. november 2006 og ble vigslet til ny biskop etter Øystein I. Larsen 28. januar 2007. Jørgensen har vært domprost i Bodø Domkirke siden 2000 og har i flere perioder vikariert som biskop.
Jørgensen er cand.theol. fra Misjonshøgskolen/Menighetsfakultetet 1972 Jørgensen har arbeidet 15 år som misjonsprest i Japan for Det Norske Misjonsselskap; og var deretter generalsekretær i samme organisasjon fra 1991 til 1999. I 2000 endret Jørgensen syn om homofiles stilling i kirken og har siden vært blant de mest liberale i dette synet. Jørgensen var også kandidat som biskop i Oslo bispedømme i 2005, da Ole Christian Kvarme ble valgt.

Bente Lillian Holby RuzickaStyremedlem
Informasjon kommer
Carl-Ove Fæster
Carl-Ove FæsterKoordinator
Carl-Ove Fæster fungerer som koordinator for JustUnity og har helt siden oppstarten i mars 2015 bistått med å få det administrative og praktiske rundt organisasjonen opp.

Han er utdannet prest og han har en bred og spennende erfaring bak seg: Feltprest på Sætermoen, sjømannsprest i Singapore, studentprest i Bodø, sogneprest i Harstad og siden høsten 2012 sogneprest i Borre.

Vi liker store utfordringer og tar gjerne de vanskelige sakene.